Articles

Novista

08-04-2024

Nya riktlinjer för tyngdtäcken

Nyligen har Socialstyrelsen publicerat uppdaterade svenska nationella riktlinjer för ADHD och autism. Den senaste versionen, lanserad den 19 mars 2024, innehåller tretton nya rekommendationer som har utvecklats i samråd med över 500 yrkesverksamma. Dessa uppdaterade riktlinjer fokuserar särskilt på två viktiga områden: kognitivt stöd och användning av tyngdtäcken för att hantera sömnproblem. Läs riktlinjerna i sin helhet här.

Novista

18-01-2024

Tyngdväst på jobbet - få bidrag till hjälpmedel

Om du behöver speciella arbetshjälpmedel, på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom, kan Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen ge bidrag till dig eller till din arbetsgivare.

Novista

11-09-2023

Sleep watches shows that weighted blankets improve sleep in children with ADHD

A study from Halmstad University has shown that the use of Novista's soft weighted blanket significantly improves sleep in children with ADHD. The study includes 94 children aged 6-14 years and shows that weighted blankets effectively improve overall sleep time, reduce the number of awakenings, and improve overall sleep efficiency.

Novista

21-08-2023

Tyngdtäcke hjälper barn med ADHD

I en studie från Högskolan i Halmstad har man med hjälp av sömnklockor kunnat visa att användande av Novistas mjuka tyngdtäcken signifikant förbättrar sömnen hos barn med ADHD.

Novista

10-07-2023

Forskning: Barns erfarenheter av att använda tyngdtäcke

En intervjustudie har genomförts vid Högskolan i Halmstad för att undersöka hur barn med ADHD och sömnproblem upplever användning av tyngdtäcke inom ramen för en sömnintervention.

Novista

18-01-2023

Tyngdvästen skapar trygghet i skolan

Pedagoger som har lånat västen till sin klass upplever att den har en positiv effekt hos dem som har svårt att komma ner i varv och skänker trygghet till elever som har problem ångest, oro eller stress.

Novista

24-10-2022

Tyngdväst skapar lugn och trygghet på förskola i Båstad

Ökad trygghet och lugn – användandet av fibertyngdväst i förskolan kan göra stor skillnad i barnens mående och i slutändan för hela gruppen. Det berättar Jenny Svensson, pedagog på förskolan Skogsgläntan i Förslöv utanför Båstad.

Novista

10-10-2022

Tyngdtäcke för barn i ny forskning: Föräldrar upplever att tyngdtäcke ger bättre sömn och minskad ångest hos barn

En studie från Högskolan i Halmstad visar att föräldrar till barn som använde Fibertyngdtäcken upplevde att barnen förbättrade sin sömn. Föräldrarna beskrev att barnen somnade snabbare, vaknade färre gånger på nätterna och utvecklade bättre sovrutiner. Föräldrarna upplevde också att det övergripande välbefinnandet bland barnen förbättrades, med ökad avslappning, minskad oro och ökad livsglädje

Novista

31-08-2022

Tyngdväst – en investering som ger vinst för både elever och lärare

Ett 30-tal skolor runt om i Sverige har testat Fibertyngdvästen från Novista, och man har sett god effekt på koncentrationsförmåga och fokus bland elever. Man har även sett positiv utveckling på den allmänna klassrumsmiljön på flera håll.

Novista

31-08-2022

Läraren Nina: Så använder vi Fibertyngdvästen i min klass

Nina är lärare på Borns Friskola och har 21 barn i årskurs 1 och 2 i sin klass. Hon har använt Fibertyngdvästen från Novista sedan december 2021. – Jag tänkte först att det bara var några elever som skulle behöva västen. Men nu använder ungefär hälften den. Vissa lite då och då, andra oftare.

Novista

13-06-2022

Tyngdtäcken inom äldrevården - det här är viktigt att tänka på

När man köper ett tyngdtäcke till en person på vårdboende, sjukhem eller liknande verksamhet finns det några saker som är viktiga att ta hänsyn till. Både ur ett praktiskt och säkerhetsmässigt perspektiv.

Novista

28-03-2022

Elitlöparen David Nilsson: min träningsvecka

Här beskriver David Nilsson, en av Sveriges bästa långdistanslöpare, en vanlig träningsvecka i sitt liv.

Page 1 of 3

Innovations from Sweden

The innovative design and unique weighting element in our weighted products are based on knowledge acquired over more than 40 years in the assistive device industry.

Explore our weighted blankets

Explore our weighted vests

Swish Klarna Visa Mastercard PayPal Apple Pay Google Pay