Tyngdtäcke hjälper barn med ADHD

I en studie från Högskolan i Halmstad har man med hjälp av sömnklockor kunnat visa att användande av Novistas mjuka tyngdtäcken signifikant förbättrar sömnen hos barn med ADHD. Studien inkluderar 94 barn i åldrarna 6-14 år och visar att tyngdtäcke effektivt förbättrar den totala sömntiden, minskar antalet uppvaknande och förbättrar den totala sömneffektiviteten.

Studien har en så kallad randomiserad kontrollerad crossover-metod vilket innebär att alla barnen har testat både tyngdtäcke och ett kontrolltäcke i fyra veckor vardera. Ordningen genererades slumpmässigt. Sömnen mättes objektivt med aktigraf (sömnklocka) som barnen bar under natten. Data från sömnklockorna analyserades tillsammans med information från en daglig sömndagbok samt enkäter som både barn och föräldrar fyllde i.

Resultatet visar att användning av tyngdtäcke förbättrade den totala sömntiden för hela gruppen av barn och allra störst förbättring visade det för barn i åldern 11–14 år. Ett annat signifikant resultat i denna studie, var att man kunde visa att tyngdtäcket effektivt minskade antalet uppvakningar under natten och förbättrade sömneffektiveten (Lönn et al., 2023a).

Svårigheter att komma till ro på kvällen och uppvakningar nattetid är de vanligaste sömnbesvären hos barn med ADHD, vilket understryker resultatens relevans. Om barns rastlöshet och efterföljande sömnproblem minskar under kvällen och natten, kan hela familjen uppleva förbättrad funktion och allmänt välbefinnande. Förbättrad barn- och familjefunktion vid användning av tyngdtäcke bekräftades i intervjuer med barn (Lönn et al., 2023b) och föräldrar (Larsson et al., 2021).

Sammanfattningsvis visar den randomiserade kontrollerade studien att användningen av tyngdtäcke effektivt förbättrar den totala sömntiden, minskar antalet uppvaknande och förbättrar den totala sömneffektiviteten hos barn med ADHD. Dessutom visade resultaten att tyngdtäcket var särskilt fördelaktigt för barn i åldrarna 11–14 år.

I studien användes mjuka Fibertyngdtäcken från Novista of Sweden AB.

Läs hela studien här.

 

Fakta ADHD och sömnproblem

ADHD drabbar ungefär 6 procent av barn i Sverige (källa: Socialstyrelsen), med olika negativa utfall för både barn och familj. Förekomsten av sömnproblem bland barn med ADHD är mycket vanligt och man räknar med att 25–50 procent lider av det på grund av ADHD-diagnos (Sung et al., 2008). Med drygt 2,4 miljoner innevånare i åldrarna 0–19 (källa: SCB) år finns idag mellan 36 000 och 72 000 barn med kombinationen ADHD och sömnproblem.

Förklaringar

Total sömntid = Den totala mängden sömntid från insomning till uppvaknande

Uppvakningar = Den totala mängden vakenhet som inträffar efter definierad insomning fram till uppvaknande

Sömneffektivitet = Förhållandet mellan total sömntid och tid i sängen

 

Referenser

Larsson, I., Aili, K., Nygren, J.M, Jarbin, H., & Svedberg, P. (2021). Parents’ experiences of the weighted blankets’ impact on children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and sleep problems –a qualitative study. Journal of Environmental Research and Public Health,18, 12959. https://doi.org/10.3390/ijerph182412959

Lönn, M., Aili, K., Svedberg, P., Nygren, J., Jarbin, H., & Larsson, I. (2023a). The efficacy of weighted blankets for sleep in children with ADHD – a randomised controlled cross-over trial, Journal of Sleep Research, e13990. https://doi.org/10.1111/jsr.13990

Lönn, M., Aili, K., Svedberg, P., Nygren, J., Jarbin, H., & Larsson, I. (2023b). Experiences of Using Weighted Blankets among Children with ADHD and Sleeping Difficulties. Occupational Therapy International, 1945290. https://doi.org/10.1155/2023/1945290

Sung, V., Hiscock, H., Sciberras, E., & Efron, D. (2008). Sleep problems in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: Prevalence and the effect on the child and family. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 162(4), 336–342. https://doi.org/10.1001/archpedi.162.4.336

 

Innovations from Sweden

The innovative design and unique weighting element in our weighted products are based on knowledge acquired over more than 40 years in the assistive device industry.

Explore our weighted blankets

Explore our weighted vests

Swish Klarna Visa Mastercard PayPal Apple Pay Google Pay